להפעלת התכנית שותפות הרשויות המקומיות וכן המוסדות האקדמיים המובילים בישראל, ביניהם: האוניברסיטה העברית, הטכניון, אוניברסיטת תל אביב, המרכז הבינתחומי בהרצליה ואוניברסיטת בן גוריון. כמו כן, העמותה פועלת בשיתוף עם חברות מובילות בתעשיית ההייטק, ביניהן Microsoft, Dropbox, Western Digital,CheckPoint ,IronSource ועוד.