victivities של הקבוצה של שי

Updated: 7 days ago

שמות המלכות בקבוצה: הלל טדלה, לורד עטיה, רוני בן דוד, קשת נחמן | עיר: ירושלים | מדריכה: שי גרינולד

מה המוצר שלנו עושה?

אתר שמציע פעילויות לחופשים בנושאים שונים :)


למה בחרנו בנושא הזה?

משלב את כל הנושאים שאנחנו אוהבות!


קהל היעד

בני נוער בגילאי 12-18.


את הקוד שכתבנו והמוצר הסופי אפשר לראות כאן (כדאי לכן, יצא מגניב ממש)

https://victivities.roniben2.repl.co/


הסבר על האתר שלנו

7 views