top of page

My crazy day של הקבוצה של גיל

עודכן: 14 ביוני 2021

שמות המלכות בקבוצה: אלה כתבי, אוריאן דן, טליה שם-טוב | עיר: מערב ירושלים | מדריכה: גיל רוזנברג

מה המוצר שלנו עושה?

באתר שלנו יש הסברים וכלים, כדי לסדר את היום והמשימות הרבות והשונות בו.


למה בחרנו בנושא הזה?

בחרנו בנושא הזה, כי בנות בכיתה ח' עמוסות מאוד עם הרבה משימות, אתר כזה יכול לעזור לעשות סדר בכל הדברים שצריך לעשות.


קהל היעד

לבנות נוער.


את הקוד שכתבנו והמוצר הסופי אפשר ל ר אות כאן (כדאי לכן, יצא מגניב ממש)

https://totalsuperiorexecutables.ellakatabi.repl.co/


הסבר על האתר שלנו

46 צפיות
bottom of page