top of page

Intrecomment של הקבוצה של עמית וכרמל

שמות המלכות בקבוצה: טופז פישר, מיכל פיקובסקי, אורי צסרסקי | עיר: באר שבע | מדריכה: עמית וכרמל

מה המוצר שלנו עושה?

האתר שלנו ישנן המלצות לתחומי עניין כמו מוזיקה, אוכל, טלוויזיה.


למה בחרנו בנושא הזה?

רצינו לעזור לבנות ולהמליץ להן על תחומי עניין.


קהל היעד

לנערות.


את הקוד שכתבנו והמוצר הסופי אפשר לראות כאן (כדאי לכן, יצא מגניב ממש)

https://hqtvn-2021-htr.michalrenee.repl.co/


הסבר על האתר שלנו

31 צפיות
bottom of page