top of page

Into to K.Haim Group של קבוצת שוקולד, מנטה, מסטיק

שמות המלכות בקבוצה: אגם שגב, קרן פלד, עדי עזרא, נוגה בן ימין, שלי פלדמן | עיר: חיפה | מדריכה: שיר חלפון

מה המוצר שלנו עושה?

אתר הבית יכיל תמונות של דמויות דיסני כאשר כל דמות מייצגת חניכה אחרת ובלחיצה על התמונה, יתפח חלון המתאר את החניכה ואת תחומי העניין שלה.


למה בחרנו בנושא הזה?

בחרנו בנושא הזה, כי קבוצת קרית חיים היא קבוצה ממש חדשה דנדשה ורצינו להציג אותה.


קהל היעד

לכולם.ן


את הקוד שכתבנו והמוצר הסופי אפשר לראות כאן (כדאי לכן, יצא מגניב ממש)

https://hakathon2021.shirhalfon.repl.co/


הסבר על האתר שלנו

48 צפיות
bottom of page