top of page

Hobbee של הקבוצה של שיר

שמות המלכות בקבוצה: נועה סורק, שני פוונסק בנטל, דניאל דרורי | עיר: תל אביב | מדריכה: שיר סבו

מה המוצר שלנו עושה?

באתר שלנו יש שאלון תחביבים, הסבר ולימוד של תחביבים.


למה בחרנו בנושא הזה?

בחרנו בנושא הזה, מכיוון שתחביבים הם חלק גדול מהחיים שלנו.


קהל היעד

לבנות נוער.


את הקוד שכתבנו והמוצר הסופי אפשר ל ראות כאן (כדאי לכן, יצא מגניב ממש)

https://hobees.n0a.repl.co/


הסבר על האתר שלנו

112 צפיות
bottom of page