top of page

Find Friends של הקבוצה של תמר, מיה, אליה ואור

שמות המלכות בקבוצה: תמר ראובן, מיה מורד, אליה שלזינגר, אור חיימוב | עיר: תל אביב | מדריכה: דניאל קריינר

מה המוצר שלנו עושה?

באתר שלנו כל משתמש/ת עונה על שאלון קצר על עצמה, והאתר מוצא משתמשים שהתשובות שלהם היו דומות ונותן להם לדבר אחד עם השני.


למה בחרנו בנושא הזה?

בחרנו בנושא הזה, מכיוון שהיום לבני נוער בגיל שלנו, הרבה יותר קל לתקשר ברשתות החברתיות ודרך האינטרנט. דרך האתר הזה נוכל לקשר בין בני נוער שרוצים להכיר חברים חדשים שיש להם תחומי עניין משותפים.


קהל היעד

לבנות נוער.


את הקוד שכתבנו והמוצר הסופי אפשר ל ראות כאן (כדאי לכן, יצא מגניב ממש)

https://findfriends.daniellekreiner.repl.co/


הסבר על האתר שלנו

120 צפיות
bottom of page