top of page

Disney Movie Town של קבוצת Queens power - Disney Town

שמות המלכות בקבוצה: מרים חסנייה , רואיא פרחאן , סיבא מרעי , רימאס מראענה | עיר: חיפה | מדריכה: חנאן חיידר חסן ושיפאא מוהנא

מה המוצר שלנו עושה?

האתר שלנו הוא פלטפורמה שנותנת מקום צפייה בסרטים , התעניינות לפי הקדמה על סרטון ואז להזמין כרטים קולנוע לפי יום ושעה.


למה בחרנו בנושא הזה?

בחרנו בנושא הזה, כי אנו אוהבות מאוד סרטי דיסני לכן רצינו למקד אותם במקום אחד, יחד עם כן רצינו לתת דגש לכוחה של אישה לכן בחרנו סרטים שהדמות המרכזית בהם בת - גיבורת על.


קהל היעד

לבני ובנות נוער.


את הקוד שכתבנו והמוצר הסופי אפשר לראות כאן (כדאי לכן, יצא מגניב ממש)

https://disneymovietown.roayafarhan811.repl.co/


הסבר על האתר שלנו

96 צפיות
bottom of page