top of page

של קבוצת חיפה Corona Maps

שמות המלכות בקבוצה: שחר שפיגל, מאי רוזן, זוהר ויסבורד, אגם צוקרמן, יסמין פריידקין | עיר: חיפה | מדריכה: לוטם נדירהאתגר שהחלטנו לפתור

ריכוז מידע על הקורונה.


קהל היעד

האתר מתאים לכל הגילאים.


מה המוצר שלנו עושה

האתר מרכז בתוכו נתונים על מספר החולים בקורונה במדינות העולם. כמו כן, האתר מרכז נתונים על מספר החולים בערים המרכזיות בארץ.


את הקוד שכתבנו והמוצר הסופי אפשר לראות כאן (כדאי לכן, יצא מגניב ממש)

https://coronamaps--lotemn102.repl.co/מה למדנו מהעבודה על הפרויקט

תכנות ב-HTML, עיצוב ב-CSS.

כיוונים להמשך

להוסיף עוד מדינות ולהמשיך לעדכן את המידע.62 צפיות
bottom of page