top of page

Be your guide של קבוצת Just Power

עודכן: 10 ביוני 2021

שמות המלכות בקבוצה: יסמין מחפוז, שהד נירוך, רולא, לוג'יין קזזאז, מלק קסטירו, נור חוואש, מייאר שוויקי | עיר: מזרח ירושלים | מדריכות: עאישה חרבאווי ושהד אבו גוש

מה המוצר שלנו עושה?

באתר שלנו אפשר לבחור רץ מתוך קבוצה ולראות מקומי התיירות והמלונים הנפוצים.


למה בחרנו בנושא הזה?

בחרנו בנושא הזה, כי נושא משותף לכולנו שהרגשנו שהוא מבטא אותנו.


קהל היעד

לבני ובנות נוער.


את הקוד שכתבנו והמוצר הסופי אפשר לראות כאן (כדאי לכן, יצא מגניב ממש)

https://finalproject.shahdabu.repl.co/


הסבר על האתר שלנו

64 צפיות
bottom of page