Algorithm Girls של קבוצת Be There

שמות המלכות בקבוצה: סוניה לוין, יערה סרויה, ליהי מורדוך, טל שוורץ, אגם קליין, ענבר גולדשמידט | עיר: חיפה | מדריכה: חגית לבהאתגר שהחלטנו לפתור

התאמה בין עמותה לבין אנשים הזקוקים לה.


קהל היעד

לכל מי שצריך עזרה.


מה המוצר שלנו עושה

אדם הזקוק לעזרה יוכל להיכנס לאתר ולהכניס את הפרטים הנדרשים כמו אזור מגורים, טווח גילאים וסוג העזרה לה הוא נזקק. כך יקבל מידע אודות עמותה רלוונטית שיכולה להציע את שירותיה ועמה הוא יכול ליצור ק