top of page

תמיכה B של הקבוצה של אנני

שמות המלכות בקבוצה: יולי קצף, אלמה גיל, נוגה גולומב | עיר: תל אביב | מדריכה: אנני לי סיגל

מה המוצר שלנו עושה?

האתר שלנו מציע הכוונה לעזרה לבנות בסוגים שונים של מצוקה רגשית או פיסית.


למה בחרנו בנושא הזה?

בחרנו בנושא הזה, מתוך המקום שלנו, חשוב לעזור לנערות שצריכות במצוקה.


קהל היעד

לבנות נוער.


את הקוד שכתבנו והמוצר הסופי אפשר ל ראות כאן (כדאי לכן, יצא מגניב ממש)

https://tmijab.annielisiegel.repl.co/


הסבר על האתר שלנו

91 צפיות
bottom of page