top of page

של קבוצת עפרי Be Together

שמות המלכות בקבוצה: גיל שמיר בורר, נועה קדמי ומעיין רשלין | עיר: ירושלים | מדריכה: עופרי שטייףהאתגר שהחלטנו לפתור

בתקופת הקורונה נשארו מבוגרים שאין להם עם מי להיות והם נשארים בודדים. אנחנו חשבנו על רעיון שיעזור להם עם הבדידות.


קהל היעד

אנשים מבוגרים.


מה המוצר שלנו עושה

האתר כולל אפשרות עזרה לאנשים מבוגרים שזקוקים לעזרה, או אנשים מבוגרים שמבקשים אותה.


את הקוד שכתבנו והמוצר הסופי אפשר לראות כאן (כדאי לכן, יצא מגניב ממש)

https://betogether-5--nvhqdmy.repl.co/

מה למדנו מהעבודה על הפרויקט

למדנו שאפשר לעבוד בעבודות צוות מרחוק ולהגיע לתוצאות נפלאות.

כיוונים להמשך

היו לנו עוד רעיונות כגון: אתר עזרה בשעות חירום או אתר שמסביר איך להתנהג בזהירות בשטח.


180 צפיות
bottom of page