top of page

של קבוצת המלכות של יום חמישי flappy corona

שמות המלכות בקבוצה: עדן ונבאא | עיר: חיפה | מדריכה: סיבא אבו לילהאתגר שהחלטנו לפתור

בילוי הזמן בתקופת קורונה.


קהל היעד

כל הציבור במיוחד לנוער.


מה המוצר שלנו עושה

באתר יש משחק שדומה למשחק המפורסם flappyBird. מטרת המשחק היא שהווירוס הוא התחליף לציפור במשחק המקורי ואסור לו לגעת בבניינים האדומים. המשחק הוא סימולציה למה שמתרחש בתקופה הזאת שבה אנחנו נלחמים נגד הדבקות הנגיף באנשים.


את הקוד שכתבנו והמוצר הסופי אפשר לראות כאן (כדאי לכן, יצא מגניב ממש)

https://flappy-corona--sibaabuliel.repl.co/
מה למדנו מהעבודה על הפרויקט

למדנו, שכל שינוי קטן בקוד יכול לעזור לנו לשפר את המשחק וכל שינוי יכול להזיק לכן צריך לכתוב בצורה מדויקת את המשתנים בקוד.

כיוונים להמשך

נרצה בהמשך להוסיף שלבים מתקדמים יותר למשחק כמו try again ושהבדיקה של המגע עם הבניינים תהיה מדויקת יותר.65 צפיות
bottom of page