top of page

של קבוצת המלכות של יום חמישי corona map

שמות המלכות בקבוצה: לביבה גואברה וגידאא אבו עיאש | עיר: חיפה | מדריכה: סיבא אבו לילהאתגר שהחלטנו לפתור

העלאת מודעות אצל אנשים לדרכי התמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה.


קהל היעד

כל הציבור במיוחד נוער.


מה המוצר שלנו עושה

האתר מספק מידע על רמת הסכנה בשש אזורים מרכזיים בארץ ,כאשר כל לחיצה על תמונה של האזוור נפתח דף חדש שמספק מידע על האיזור אפשר מכל דף חדש לחזור לדף הראשי.


את הקוד שכתבנו והמוצר הסופי אפשר לראות כאן (כדאי לכן, יצא מגניב ממש)

https://coronamap--sibaabuliel.repl.co/index.html
מה למדנו מהעבודה על הפרויקט

למדנו המון דברים בהקשר לתכנות, אבל בעיקר איך לאסוף מידע ולסדר אותו בצורה ברורה ומושכת באתר נחמד עם הקלים שלמדו במשך השנה.

כיוונים להמשך

אפשר להוסיף עדכון כל יום לנתונים של האזורים על כמות החולים.36 צפיות
bottom of page