top of page

של קבוצת המלכות של חמישי corona job

שמות המלכות בקבוצה: יסמין שאהוור, שיר כהן ואליה יוזפוביץ' | עיר: חיפה | מדריכה: קרינה טורהאתגר שהחלטנו לפתור

מציאת עבודה לבני נוער וגילאים נוספים בתקופת הקורונה.


קהל היעד

בני נוער וגילאים נוספים(18+).


מה המוצר שלנו עושה

באתר ישנו טופס, שעל המשתמשים למלא אותו והוא מסנן עבודות לפי תשובותיהם.


את הקוד שכתבנו והמוצר הסופי אפשר לראות כאן (כדאי לכן, יצא מגניב ממש)

https://lolipop--yasminlishahvar.repl.co
מה למדנו מהעבודה על הפרויקט

למדנו שמציאת עבודה לבני נוער זה תהליך מורכב.

כיוונים להמשך

הוספת עבודות לעבודות הנמצאות באתר, עיצוב האתר, שיפור הקוד וכו'.
120 צפיות
bottom of page