top of page

של קבוצת גרג Music is my best friend

שמות המלכות בקבוצה: שירה הראל, דנה אוחיון, מיקה טריבלסקי | עיר: תל אביב | מדריכה: נועה בן נתן

האתגר שהחלטנו לפתור

המקום השקט שלי


קהל היעד

בני ובנות נוער


מה המוצר שלנו עושה

אתר שמרכז הרבה מוזיקה לפי סוגים שונים ואמנים שונים. ניתן להגיב ולהעלות הצעות למוזיקה נוספת לאתר.


את הקוד שכתבנו והמוצר הסופי אפשר לראות כאן (כדאי לכן, יצא מגניב ממש)

https://queenb-thing.danda123.repl.co/מה למדנו מהעבודה על הפרויקט

למדנו איך להעביר מעמוד אחד לעמוד אחר בלחיצה, איך למרכז פונט ולהחליף צבעים של divים. בעיקר ראינו איך כל הידע שלמדנו במהלך השנה מתרכז לפרויקט אחד ולמדנו איך לבנות אתר.


כיוונים להמשך

יצירת פורום שישמש לתגובות על המוזיקה השונה.71 צפיות
bottom of page