top of page

נגד גזענות של קבוצת פלמינגוז

שמות המלכות בקבוצה: איקבאל חרדאן, רזאן חליל, מרים בריה | עיר: חיפה | מדריכה: כריסטין חליל

מה המוצר שלנו עושה?

באתר שלנו יש סיפורי גזענות ושאלון והסבר ומידע .


למה בחרנו בנושא הזה?

זה היה נושא שחשוב לחברות הקבוצה.


קהל היעד

לכולם.ן


את הקוד שכתבנו והמוצר הסופי אפשר לראות כאן (כדאי לכן, יצא מגניב ממש)

https://haciqbalandrazan.christinekhalil.repl.co/


הסבר על האתר שלנו

61 צפיות
bottom of page