top of page

משחקים של קבוצת שש לא חשש

עודכן: 10 ביוני 2021

שמות המלכות בקבוצה: יסכה איזנבך, לבנה גנסיה | עיר: הרצליה | מדריכה: אביטל גנדלב

מה המוצר שלנו עושה?

באתר ניתן ניתן להגריל משחק באחת מהקטגוריות הבאות: משחקי קלפים, משחקי קופסא, משחקים כלליים.


למה בחרנו בנושא הזה?

בחרנו לפתח אתר שמגריל משחקי חברה, כי כיום כשחברים וחברות נפגשים ונפגשות אחת עם השנייה הם מרבים להיות בסמארטפונים ולא לתקשר אחד עם השנייה. אנו מאמינות שאתר זה יכול לפתור את הבעיה בכך שהן יקבלו משחק חברתי בין אישי אותו הן צריכות לשחק בפגישה.


קהל היעד

לכולם.ן


את הקוד שכתבנו והמוצר הסופי אפשר לראות כאן (כדאי לכן, יצא מגניב ממש)

https://hackaton.avitalgendelev.repl.co/


הסבר על האתר שלנו

62 צפיות
bottom of page