top of page

מחמאות לשמות לקבוצת ברווזוני הגומי

שמות המלכות בקבוצה: נגה גולדשטיין, נועה אור, אוריאנה פרסי | עיר: תל אביב | מדריכה: שיר אלחיאני

מה המוצר שלנו עושה?

באתר המשתמשת מכניסה את שמה ועוד פרטים עליה, ומקבלת מחמאות עליה לפיה אותיות שמה.


למה בחרנו בנושא הזה?

בחרנו בנושא הזה, כדי להעלות את הביטחון העצמי של כל אחת. כי אנחנו מאמינות שכל אחת מיוחדת בדרכה ובאתר אנחנו מזכירות להן את זה.


קהל היעד

לכולם.ן.


את הקוד שכתבנו והמוצר הסופי אפשר ל ראות כאן (כדאי לכן, יצא מגניב ממש)

https://Be-yourself.shir22.repl.co


הסבר על האתר שלנו

70 צפיות
bottom of page