top of page

מגמות ב"ס אבדאע של קבוצת אבדע

שמות המלכות בקבוצה: האגר, ארין, תוריה, חנין, רים, חלא, גואן, עאידה | עיר: מזרח ירושלים | מדריכות: אלאא בדריה ודארין עודה

מה המוצר שלנו עושה?

האתר שלנו מסביר לאנשים לדעת מה המגמות שיש להם בבית ספר אבדאע.


למה בחרנו בנושא הזה?

בחרנו בנושא הזה, כי בבית הספר אבדאע, היכן שאנחנו לומדות, יש הרבה מגמות (כמו ללמוד מוזיקה).


קהל היעד

לבני ובנות נוער.


את הקוד שכתבנו והמוצר הסופי אפשר לראות כאן (כדאי לכן, יצא מגניב ממש)

https://finalproject.quuenbprogram.repl.co/


הסבר על האתר שלנו

70 צפיות
bottom of page