top of page

חבורת הזיכרון של קבוצת עמית וכרמל

שמות המלכות בקבוצה: שיר גולדשטיין, סימאי וייצמן, נדין אבו טהה | עיר: באר שבע | מדריכה: עמית וכרמל

מה המוצר שלנו עושה?

באתר שלנו יש משחק זיכרון של תכונות של המשתמשת שהיא הכניסה.


למה בחרנו בנושא הזה?

אנחנו רוצות לעודד בנות להכיר את התכונות הטובות בהן.


קהל היעד

לנערות ונערים.


את הקוד שכתבנו והמוצר הסופי אפשר לראות כאן (כדאי לכן, יצא מגניב ממש)

https://hackaton1.shir2006.repl.co/


הסבר על האתר שלנו

37 צפיות
bottom of page