top of page

זוט עני של הקבוצה של שחר

עודכן: 15 ביוני 2021

שמות המלכות בקבוצה: טל פרי ורה סנדלר שיראל לוריא | עיר: מערב ירושלים | מדריכה: שחר שפרינגר

מה המוצר שלנו עושה?

באתר שלנו ניתן למצוא מגוון שאלוני באזפיד שבוחנים את האישיות שלך.


למה בחרנו בנושא הזה?

בחרנו בנושא הזה, כי חשבנו שזה יהיה ממש נחמד גם לשים באתר שאלונים, שגם מדברים על הנושא שנתון.


קהל היעד

לבנות נוער.


את הקוד שכתבנו והמוצר הסופי אפשר ל ראות כאן (כדאי לכן, יצא מגניב ממש)

https://hackathon.talpery.repl.co/


הסבר על האתר שלנו





83 צפיות
bottom of page