top of page

הפרוייקט של קבוצת איבדאע

שמות המלכות בקבוצה: נור חואש, סולאפה תופחה, מלק קסתירו | עיר: מזרח ירושלים | מדריכה: שהד אבוגוש וביאן זגייר


האתגר שהחלטנו לפתור

להיות מוכנות להתמודד עם הקורונה.


קהל היעד

לכל הגילאים.


מה המוצר שלנו עושה

מבחן קצר שמלמד אותנו איך להתמודד עם הקורונה ולבדוק אם אנחנו מוכנים.


את הקוד שכתבנו והמוצר הסופי אפשר לראות כאן (כדאי לכן, יצא מגניב ממש)

https://final--shahdabu.repl.co/מה למדנו מהעבודה על הפרויקט

למדנו רבות על עבודה משותפת ולהתגבר על הבעיות.

כיוונים להמשך

להגדיל את הפרויקט.70 צפיות
bottom of page