top of page

המתכונים שלנו של קבוצת א״ש

שמות המלכות בקבוצה: מאיה קפלושניק, נויה תהל כספי קולר, אלי | עיר: כפר סבא | מדריכה: שרית פלדמן

מה המוצר שלנו עושה?

האתר שלנו מכיל מספר עמודים, כשכל עמוד יכיל את המתכונים נאהובים על כל חניכה עם תמונות ועיצוב.


למה בחרנו בנושא הזה?

בחרנו בנושא הזה, כי גילינו שכולנו מתעניינות באוכל. לכן, החלטנו לבנות אתר שמרכז מתכונים אהובים של כל אחת מהן.


קהל היעד

לבני ובנות נוער.


את הקוד שכתבנו והמוצר הסופי אפשר לראות כאן (כדאי לכן, יצא מגניב ממש)

https://ourrecepies.saritfeldman.repl.co/


הסבר על האתר שלנו

54 צפיות
bottom of page