top of page

אפליקציה מנבאת עתידות באמצעות שקשוק

עקבו אחרי ההוראות במסך זה ובצעו אותן ב-MIT App Inventor. נסו לבצע כל הנחיה בעצמכם, אם אתם לא בטוחים איך - לחצו על החץ משמאל להנחיה על מנת לקבל הוראות מפורטות יותר.

כעת כדי לשכלל את האפליקציה עוד יותר, נגרום לה להציג את העתידות אחרי ניעור של הטלפון. בתוך המכשיר יש מד תאוצה, אנחנו ניעזר ברכיב הזה בבניית האפליקציה.

כל הכבוד, הכנת אפליקציה חוזת עתידות שהפועלת באמצעות שקשוק!

את ניעור הטלפון לא ניתן לבדוק באמולטור אלא רק בטלפון עצמו.

אתם כבר ממש אלופים בבניית אפליקציות.

הכל עובד כמו שרציתם?

אם נגמר הזמן לשיעור, לחצו כאן כדי לעבור להוראות לשמירת האפליקציה לטלפון.

אם יש עוד קצת זמן, לחצו כאן כדי לעבור למשימות למתקדמים.

bottom of page