אפליקציה מנבאת עתידות

עקבו אחרי ההוראות במסך זה ובצעו אותן ב-MIT App Inventor. נסו לבצע כל הנחיה בעצמכם, אם אתם לא בטוחים איך - לחצו על החץ משמאל להנחיה על מנת לקבל הוראות מפורטות יותר.

כעת נרצה שמגדת העתידות לא רק תשמיע צליל, אלא תחזה עבורנו את העתיד!

 

נרצה להציג למשתמש את ההוראות בתיבת טקסט אחת, ואת התחזית בתיבת טקסט אחרת. נגדיר לתוכנה להציג בתור התחזית טקסט מתוך רשימה שניתן לה. בכל פעם שהכפתור ילחץ, האפליקציה תציג תחזית אחרת.

מסך העיצוב

נחזור למסך העיצוב.


נלחץ על כפתור ה-Designer (עיצוב) בפינה הימנית העליונה כדי לחזור למסך העיצוב.
נגרור רכיב מסוג Vertical Arrangment (סידור אופקי) לממשק.


בטור השמאלי של המסך, נלחץ על Layout (סידור) ונגרור רכיב מסוג Vertical Arrangment (סידור אופקי) לעבר החלק המרכזי של המסך. בהתחלה זה יראה כמו ריבוע ריק, אבל כשנגרור רכיבים אחרים לתוכו, הוא יסדר אותם אחד מעל השני.
נגרור רכיב מסוג Label (תווית) לתוך הסידור האופקי.


בטור השמאלי של המסך, נלחץ על User Interface (ממשק משתמש) ונגרור רכיב מסוג Label (תווית) לתוך הריבוע הריק שהוספנו קודם.
נשנה את הטקסט על התווית ל'שאלו שאלה של כן/לא'


 1. נלחץ על התווית שהוספנו.
 2. בטור הימני, מתחת לכותרת Properties (מאפיינים), נחפש את המילה Text (טקסט).
 3. נכתוב בתיבת הטקסט שלידה את ההוראות למשתמש, למשל: "שאל את הכוורת שאלה של כן/לא".
נוסיף עוד רכיב מסוג Label (תווית) לתוך הסידור האופקי.


בטור השמאלי של המסך, נלחץ על User Interface (ממשק משתמש) ונגרור עוד רכיב מסוג Label (תווית) לתוך הריבוע הריק שהוספנו קודם, מתחת להוראות למשתמש.
נשנה את הטקסט על התווית החדשה ל'לחץ על מגדת העתידות כדי לקבל תשובה'.


 1. נלחץ על התווית החדשה שהוספנו.
 2. בטור הימני, מתחת לכותרת Properties (מאפיינים), נחפש את המילה Text (טקסט).
 3. נכתוב בתיבת הטקסט שלידה את ההוראות למשתמש, למשל: "לחץ על מגדת העתידות כדי לקבל תשובה".
נגרור את התמונה של מגדת העתידות כך שתהיה גם בתוך הסידור האופקי.


נגרור את התמונה של מגדת העתידות כךשתהיה גם בתוך הקופסה שהוספנו, מעל שתי התוויות. כך הם יתיישרו שלושתם בקו ישר. זה קצת קשה לגרור אותה עם העכבר לשם, אבל זה אפשרי!
נחזור למסך הבלוקים.


בפינה הימנית העליונה נלחץ על כפתור ה-Blocks (בלוקים).

מסך הקוד

נגדיר פקודה שמשנה את הטקסט על התווית ונוסיף אותו לפקודת הלחיצה על הכפתור.


 1. בטור השמאלי של המסך נחפש את Label2 (תווית2), התווית שהוספנו, ונלחץ עליה.
 2. למסך יתווספו אפשרויות של מקטעי קוד. נבחר במקטע set Label2.Text (הגדר את הטקסט של תווית2) ונגרור אותו בדיוק מעל מקטע הקוד של Sound1.Play (השמיעי את צליל1). מקטע הקוד Button1.Click (כשכפתור1 נלחץ) יגדל ויכיל את שני הבלוקים.
ניצור רשימה של אפשרויות שמגדת העתידות תענה.


 1. נלחץ שוב על Lists (רשימות) בטור השמאלי.
 2. נבחר במקטע Make a list (צור רשימה) ונגרור אותו מימין למקטע הקוד של pick random item (בחירת איבר אקראי), כך שיתחברו כמו פאזל.
 3. נגדיר כמה תשובות שונות יתאפשרו:
  1. נלחץ על הכפתור הכחול של גלגלי השיניים שבמקטע Make a list (צור רשימה).
  2. בחלון שנפתח, נגרור לתוך List (רשימה) את הרכיב item (איבר), עד שיהיו items לפי מספר התחזיות שנרצה להציג, למשל 5.
 4. בטור השמאלי של המסך נחפש את המילה Text (טקסט) ונלחץ עליה.
 5. למסך יתווספו אפשרויות של מקטעי קוד הקשורים לטקסט. נבחר במקטע " " ונגרור אותו מימין למקטע הקוד של Make a list (צור רשימה), כך שיתחברו כמו פאזל.
 6. בין המרכאות " " נוכל להקליד את העתידות שלך. נקליד את התחזית הראשונה, למשל "כנראה שכן".
 7. נחזור על שלבים 8, 9, 10 עבור כל תחזית. רעיונות לתשובות: "בוודאות שכן", "ללא ספק", "הסימנים מראים שכן", "שאלי שוב מאוחר יותר", "לא ניתן לדעת", "תתרכזי ותשאלי שוב", "אל תבני על זה", "בספק רב", "המקורות שלי מראים שלא".
נוסיף אלמנט המגריל אקראית מתוך רשימה.


 1. בטור השמאלי של המסך נחפש את המילה Lists (רשימות) ונלחץ עליה.
 2. למסך יתווספו אפשרויות של מקטעי קוד הקשורים לרשימות. נבחר במקטע Pick a random item (בחר איבר אקראי) ונגרור אותו מימין למקטע הקוד של Set Label2.Text (הגדר את הטקסט של תווית2)), כך שיתחברו כמו פאזל.

כל הכבוד, הכנת אפליקציה חוזת עתידות!

כעת נבדוק באמולטור שהאפליקציה עובדת - נלחץ על הכפתור ונוודא שהוא משמיע צליל ומציג את העתידות (בכל פעם אחת אחרת).
 

הכל עובד כמו שרציתם?

אם נגמר הזמן לשיעור, לחצו כאן כדי לעבור להוראות לשמירת האפליקציה לטלפון.

אם יש עוד קצת זמן, לחצו כאן כדי לעבור למדריך הבונוס הבא.