top of page

אפליקציה מנבאת עתידות

עקבו אחרי ההוראות במסך זה ובצעו אותן ב-MIT App Inventor. נסו לבצע כל הנחיה בעצמכם, אם אתם לא בטוחים איך - לחצו על החץ משמאל להנחיה על מנת לקבל הוראות מפורטות יותר.

כעת נרצה שמגדת העתידות לא רק תשמיע צליל, אלא תחזה עבורנו את העתיד!

 

נרצה להציג למשתמש את ההוראות בתיבת טקסט אחת, ואת התחזית בתיבת טקסט אחרת. נגדיר לתוכנה להציג בתור התחזית טקסט מתוך רשימה שניתן לה. בכל פעם שהכפתור ילחץ, האפליקציה תציג תחזית אחרת.

כל הכבוד, הכנת אפליקציה חוזת עתידות!

כעת נבדוק באמולטור שהאפליקציה עובדת - נלחץ על הכפתור ונוודא שהוא משמיע צליל ומציג את העתידות (בכל פעם אחת אחרת).
 

הכל עובד כמו שרציתם?

אם נגמר הזמן לשיעור, לחצו כאן כדי לעבור להוראות לשמירת האפליקציה לטלפון.

אם יש עוד קצת זמן, לחצו כאן כדי לעבור למדריך הבונוס הבא.

bottom of page