top of page

 2021 BeYourself תוצרי האקתון

ההאקתון עסק בסוגיות של זהות אישית, ביטוי עצמי וקבלת האחר.

אנחנו מזמינות אתכן ואתכם להתרשם מהפרויקטים שעליהם עבדו החניכות ולהשאיר את תגובותיכם בתחתית העמוד של כל פרויקט.

bottom of page