queenb_logo_dark.png

Be Yourself תוצרי האקתון

האקתון Be Yourself של QueenB הוא היה השנה האקתון היברידי לאור ההגבלות של הקורונה ועסק בסוגיות של זהות אישית, ביטוי עצמי וקבלת אחר/ת.

אנחנו מזמינות אתכן ואתכם להתרשם מהפרויקטים שעליהם עבדו החניכות ולהשאיר את תגובותיכם/ן בתחתית העמוד של כל פרויקט.