top of page

 2020 BeSafe תוצרי האקתון

בהתאם לרוח התקופה, האקתון BE.SAFE של QueenB היה האקתון אונליין העוסק באתגרים שמשבר הקורונה הציב בפנינו.​

אנחנו מזמינות אתכן ואתכם להתרשם מהפרויקטים שעליהם עבדו החניכות ולהשאיר את תגובותיכם בתחתית העמוד של כל פרויקט.

bottom of page