העמותה נוסדה בשנת 2016 על ידי סטודנטיות למדעי המחשב, במטרה להעלות את מספר הנשים הבוחרות לעסוק במקצועות טכנולוגיים. העמותה פרוסה ברחבי הארץ עם מוקדים בירושלים, חיפה, תל אביב, מזרח ירושלים, באר שבע, הרצליה, כפר סבא, מזרח ירושלים, יפו וחבל מודיעין. בעמותה לומדות מאות חניכות מחתכי אוכלוסיה שונים, ומדריכות בה בכל שנה מעל 100 סטודנטיות מצטיינות שנבחרות בהליך מיון קפדני ומקבלות מלגה עבור הפעילות.

sea

צוות העמותה